Team-X: begeleiding leerlingen

In Team-X krijgt iedere mentor ruim meer de tijd om alle leerlingen goed te kunnen begeleiden. In klas 1 en 2 heeft iedere klas drie mentoren. Deze mentoren zijn samen de coaches van de klas. Als mentor begeleidt je 1/3 van de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Ieder jaar vinden er drie ouderpresentaties plaats.

In klas 1 en 2 geven de leerlingen ieder jaar 3 ouderpresentaties. De mentor begeleidt de aanloop naar een ouderpresentatie door er samen over in gesprek te gaan. In de ouderpresentatie kijkt de leerling terug de afgelopen periode. De leerling presenteert zijn of haar groei. Eerdere ontwikkelpunten worden geëvalueerd. De leerling laat de groei zien aan de hand van voorbeelden in onder andere het portfolio. Ook wordt er gekeken naar de feedback. Aan het einde van iedere presentatie worden er nieuwe ontwikkelpunten besproken.

De mentor besteedt ook veel tijd aan de ontwikkeling van iedere mentorleerling. De feedback wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling als persoon. Als coach begeleid je de hele klas zo’n 6 uur per week. We hebben de leerlingen daardoor goed in beeld.

In klas 3 zijn er 2 mentoren per klas. Iedere mentor neemt de helft van de klas op zich. In klas 3 staat iedere mentor 3 uur per week op de groep. In klas 3 zijn er 2 oudergesprekken. Tijdens het eerste gesprek bespreken we het voorlopige advies. Tijdens het tweede gesprek gaan we in op het definitieve advies.