Team-X: een dag in Team-X

We starten de dag meerdere keren per week met de kring. In deze kring kunnen er verschillende zaken besproken worden. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Hoe zitten we erbij? Speelt er iets wat besproken moet worden of waar jullie vragen over hebben? Het kan ook zijn dat de coach iets inbrengt dat in de klas speelt en besproken moet worden.
  2. Een vaste dag in de week kijken we het journaal of bespreken we enkele actuele items. Het kan ook zijn dat leerlingen thuis een actualiteit voorbereiden en dit bespreken we bijvoorbeeld in de vorm van een binnen-buitenkring.
  3. De coach bereidt of de leerlingen bereiden een onderwerp voor dat bijvoorbeeld aansluit bij het thema van die periode, de periode van het jaar (denk aan; de Olympische Spelen, de verkiezingen, een conflictgebied, Dag tegen Racisme en Discriminatie etc.) of een maatschappelijk vraagstuk.

Tijdens de coachuren kan er van alles op het programma staan. Op maandag starten de leerlingen met een planmoment. Leerlingen weten dan wat er voor die week allemaal op het programma staat. Wat gaan we doen? Wat heeft er prioriteit? Wanneer ga je wat doen? Van wie heb je eventueel hulp nodig? Leerlingen gaan aan het werk, de coach loopt rond, gaat met leerlingen in gesprek, kijkt mee waar ze mee bezig zijn en stuurt bij indien nodig.

Het kan ook zijn dat er in het coachuur een masterclass wordt gegeven door een vakdocent. Bijvoorbeeld een masterclass binnen het thema Stad en platteland vanuit de vakken aardrijkskunde en geschiedenis die gaat over de opkomst en het ontstaan van steden.

Een andere mogelijkheid is dat de coach iets aanreikt dat te maken heeft met het thema; denk aan een filmpje of artikel dat aansluit bij de opdracht, het maken van een mindmap of samenvatting van de kenniskaart die bij de masterclass hoort of een presentatie gegeven door leerlingen over een passend onderwerp dat aansluit bij het thema of over het eindproduct van de opdracht.

Een coachuur kan ook ingericht worden als stilteblok of vakles waarin de leerlingen verplicht worden te werken aan één van de vaklessen.

Tot slot wordt er in een coachuur ook ruimte gereserveerd voor Ik-X. In dit blok wordt aandacht besteed aan vaardigheden als plannen, reflecteren, presenteren, feedback geven en ontvangen, je mening vormen, inzicht krijgen in kwaliteiten en valkuilen en leren leren.

De vaklessen LO, wiskunde, de talen, beeldend en ICT worden gegeven door de vakdocenten.

Twee voorbeelden van een dagrooster in Team-X:

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
08:30-09:00   kring 08:30-09:00   kring
09:00-10:30   coachuren 09:00-10:00   coachuur
10:30-10:45   pauze 10:00-10:30   Nederlands
10:45-11:15   coachuur 10:30-10:45   pauze
11:15-12:15   Wiskunde 10:45-11:45   LO
12:15-12:45   Pauze 11:45-12:15   Engels
12:45-13:45   Frans 12:15-12:45   pauze
13:45-14:45   beeldend 12:45-13:15   Engels
13:15-13:45   coachuur