Team-X: veelgestelde vragen

Waarom is Team-X ontstaan?

In 2016 vond een groep leraren van onze school dat het onderwijs anders zou moeten kunnen. De wereld om ons heen verandert snel, maar het onderwijs was al lange tijd min of meer hetzelfde. We wilden graag betekenisvoller onderwijs kunnen geven. Onderwijs waarin je leert van de echte wereld en waarin je jezelf kunt ontwikkelen als persoon. Om tot een goed onderwijsconcept te komen zijn er veel ontwikkeldagen georganiseerd en zijn we op bezoek gegaan bij andere scholen. In het schooljaar 2016-2017 was de eerste brugklas van Team-X een feit.

Pas ik/past mijn kind bij Team-X?

In Team-X is het belangrijk dat je flexibel bent, kunt samenwerken, zelfstandig kan werken, en openstaat voor feedback. Uiteraard mag je je op deze vlakken nog ontwikkelen in de jaren dat je in Team-X zit.

In Team-X is er sprake van veel afwisseling. Zo hebben we kick-offweken, heb je meer keuzemogelijkheden en houden van spontaniteit. We hebben zeker een vaste structuur, maar binnen die structuur is er wel wat meer ruimte. Team-X is geen vrijblijvend onderwijsconcept; we hebben duidelijke verwachtingen en doelen.

Wordt er ook een meeloopmiddag voor Team-X georganiseerd?

Zeker! Hier vind je meer informatie over meelopen bij Team-X.

Sluiten leerlingen van Team-X ook aan bij leerlingen van het regulier?

Zeker. Leerlingen van Team-X hebben bijvoorbeeld altijd tegelijk pauze met de andere leerlingen. Activiteiten die voor de hele school gelden, worden ook georganiseerd voor leerlingen van Team-X. Voorbeelden zijn het onderbouwfeest voor klas 1 en 2 en het watersportkamp voor de brugklas. In de Wereldwijsweek sluiten de leerlingen ook regelmatig aan bij de activiteiten van de reguliere klassen.

Hoe ziet een dag in Team-X eruit?

We hebben dit uitgebreid voor je beschreven. Klik hier voor de beschrijving.

Hoe ziet de mentorbegeleiding in Team-X eruit?

In Team-X krijgt iedere mentor meer tijd om alle leerlingen goed te kunnen begeleiden. In klas 1 en 2 heeft iedere klas drie mentoren. Deze mentoren zijn samen de coaches van de klas. Als mentor begeleid je 1/3 van de klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt. Ieder jaar vinden er drie ouderpresentaties plaats.

Meer informatie over de begeleiding vind je hier.

Welke vakken heb je in de brugklas?

In klas 1 van Team-X krijg je Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, Frans, Spaans, beeldend en ICT als los vak aangeboden. De vakken economie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde en levensbeschouwing zijn verwerkt in de thema’s.

Muziek, techniek en verzorging komen als project terug in de kick-offweken.

Op welke manier worden ouders betrokken?

De ouderbetrokkenheid bij Team-X is erg hoog.  In klas 1 en 2 zijn er 3 ouderpresentaties per jaar. Tijdens deze ouderpresentaties wordt er samen met de mentor uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van uw kind.

Ook wordt aan ouders regelmatig de vraag gesteld of zij van betekenis kunnen zijn. Bijvoorbeeld door te rijden naar activiteiten in de kick-offweek. Ook geven ouders soms zélf een presentatie, gastles of rondleiding.

Voor ouders van leerlingen in klas 1 en 2 (en andere geïnteresseerden) is er één keer per jaar een expo. Tijdens de expo worden alle onderdelen van Team-X door leerlingen gepresenteerd. Ze laten bijvoorbeeld een uitwerking van een opdracht zien of delen ervaringen van de kick-offweken.

Hoe zit klas 3 van Team-X eruit?

Na de derde klas van Team-X maken de leerlingen de overstap naar een reguliere (vierde) klas. In klas 3 werken we het hele jaar aan hetzelfde thema: bouwen aan je toekomst. In klas 3 krijg je namelijk een definitief advies (determinatie), kies je een vakkenpakket voor de bovenbouw en ga je een week op stage. Ook bezoeken we meerdere bedrijven.

Hoe scoren de leerlingen na klas 3?

Als je kijkt naar de cijfers, dan scoren leerlingen die na Team-X naar de bovenbouw gaan nagenoeg gelijk met klasgenoten die gestart zijn in het regulier. In het schooljaar 2021-2022 scoorden leerlingen die zijn begonnen in Team-X 0,1 lager dan hun klasgenoten. In 2022-2023 ging het om een verschil van 0,07. Het gaat dan om een verschil in het gemiddelde van alle vakken bij elkaar in klas 4, 5 en 6.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de vaardigheden die in Team-X worden aangeleerd niet in cijfers zijn uit te drukken. We krijgen vaak van docenten te horen dat leerlingen uit Team-X juist op die gebieden verder zijn dan hun klasgenoten. Waardevolle vaardigheden die ook nodig zijn in het vervolgonderwijs. Leerlingen van Team-X weten goed wat hun kwaliteiten en valkuilen zijn.