Aanmelden op het Mill Hill College

U kunt uw kind al aanmelden voor de brugklas van het Mill Hill College. Via deze link komt u op de juist pagina terecht. Ook indien u uw kind wilt aanmelden voor havo-4 kan dat al: Via deze link komt u op de pagina voor aanmelden in havo-4.

Mail Hill nummer 4 2023-2024

Voorwoord Beste Ouders/verzorgers en leerlingen, In dit nummer van de Mail Hill treft u belangrijke informatie aan over de interviewavonden, herkansingen, de Open Dag op 3 maart a.s., open dagen/avonden van diverse vervolgopleidingen etc. Interviewavond Heeft u vragen met betrekking tot de leerprestaties van uw kind, kunt u zoals altijd weer terecht op onze interviewavonden […]